Skip to main content

Sign up to RapFaSucialNetwork

قوانین :  

  • اعضا نباید از الفاظ رکیک استفاده کنند  اعضا موظفند درصورت برخور پست ، سوال و یا بحثی هایی که مقایر قوانین ما است را به ما گزارش دهند
  • اعضا باید فقط سوال ، حرف. ، بحث ، آثار و تکست گرافی  های خود را به اشتراک بگذارند و در صورت ارائه ی آثار دیگران و در صورت گزارش صاحب اثر ، مطابق این قانون ، باید قرامت به آن شخص پرداخت کند
  • پخش خبر کاذب و شایعه پراکنی جرم بوده و شخص امکان اعاده حیثیت را داراست و درصورت گزارش مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد
  • امکان اشتراک گذاری متن های مختلف فقط در ضمیمه ی موسیقی و سبک زندگی هیپ هاپ وجود دارد
  • قانون ینی احترام به خودتون
Existing user? Login Now
Powered by tribe.